Pri predmetu boste spoznali osnove Bayesove statistike, ki v zadnjem obdobju postaja zelo pomembna na mnogih področjih uporabe: tako v financah in ekonomiji kot tehniki, predvsem računalništvu, kot drugje v naravoslovju in družboslovju.

Predmet Bayesova statistika se bo izvajal vsak dan od 10h do 16h z odmorom za kosilo v predavalnici P2 na Jadranski 21. Predavatelji bodo naslednji:
/ The course in Bayesian statistics will start each day at 10 a.m. and run until 4 p.m. with a break for lunch. The classroom is P2 on the main floor of Jadranska 21. The lecturers schedule is as follows:

1. - 3. junij/June 1- 3: Lars Kai Hansen
3. -5. junij/June 3- 5: Mikkel Schmith
8. - 10. junij/June 8-10: Ole Winther
10. - 12. junij/June 10-12: Morten Mørup